Handelsbetingelser

For Arnannguaq – Coaching & Mentoring

Generelle betingelser
Disse forretningsbetingelser gælder for Arnannguaq – Coaching & Mentoring
Produkter, tjenester og ydelser udbydes af:
Arnannguaq – Coaching & Mentoring
Havnegade 29
5000 Odense C
CVR: 42242829
kontakt@arnannguaq-coaching.dk

Enhver ydelse fra Arnannguaq – Coaching & Mentoring til kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Arnannguaq – Coaching & Mentoring skriftligt har accepteret disse.

Indgåelse af aftale
Såfremt kunden fremsender anmodning om deltagelse i et forløb, eller køb af et fysisk eller virtuelt produkt, anses aftale for indgået, når Arnannguaq – Coaching & Mentoring har fremsendt ordrebekræftelse til kunden, eller på anden skriftlig vis bekræftet, at aftale foreligger.

Såfremt Arnannguaq – Coaching & Mentoring fremsender tilbud til kunden om deltagelse i et forløb eller køb af et fysisk eller virtuelt produkt, anses aftale for indgået, når kunden skriftligt har bekræftet det fremsendte tilbud.

Tilbud og accept er bindende for begge parter, alene med forbehold for præceptive lovbestemmelser, som f.eks. i forbrugeraftaleloven. Indgås der aftale om deltagelse i flere på hinanden forløb, anses en sådan aftale som én aftale,
uanset om den indeholder flere produkter, som vil kunne købes separate.

Hvis tilmelding sker med angivelse af CVR-nr. eller såfremt faktura ønskes udstedt til en
virksomhed med CVR-nr. anses parternes aftale for en aftale mellem to erhvervsdrivende. Der kan ligeledes være tale om en erhvervsaftale, når Kunden skal benytte den købte ydelse eller produkt i forbindelse med sin erhvervsvirksomhed.

Betaling
Arnannguaq – Coaching & Mentoring modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard eller bankoverførsel.

Betaling vil blive trukket på Kunden konto, når ordren er oprettet, medmindre andet er aftalt eller
fremgår af Kunden ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusive moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Arnannguaq – Coaching & Mentoring ved ikke, om det program, Kunden har købt, er fradragsberettiget i kundens virksomhed. Afklar dette i individuelle tilfælde med en skatterådgiver.

Hvis Kunden misligholder en betaling eller forsinker den, har vi ret til at afvise tjenesten eller leveringen, indtil alle forfaldne betalinger er foretaget. I dette tilfælde har vi også ret til at
tilbageholde, afbryde, forsinke eller helt stoppe tjenester uden at være forpligtet til at kompensere dig for eventuelle omkostninger. Disse rettigheder gælder med forbehold af andre kontraktmæssigt aftalte eller lovbestemte rettigheder og krav fra vores side.

Arnannguaq – Coaching & Mentoring benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol, hvilket betyder, at Kundens data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Arnannguaq – Coaching & Mentoring egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL-protokol.

Betaling i rater
Kunden har ved bestemte ydelser eller produkter mulighed for at betale i rater med Dankort, Visa/Dankort og MasterCard. Ved ratebetaling vil Kunden betale første del af ydelsen/produktet ved bestilling. Øvrige rater betales i henhold til den fastlagte betalingsplan, som vil fremgå på siden, hvor Kunden godkender sin bestilling.

Der vil kun blive hævet de rater, som fremgår, når Kunden godkender sin bestilling. Hvis Kunden undervejs skifter kort, vil Kunden ved næste ratebetaling modtage en mail med et link til at opdatere sit betalingskort. Ved hver ratebetaling vil Kunden modtage en mail med en bekræftelse på betalingen, samt beløbet, som Arnannguaq – Coaching & Mentoring har hævet på Kundens kort.

Når Kundens sidste rate er betalt, vil ratebetalingen ophøre, og hvis Kunden igen på et senere tidspunkt køber et produkt hos Arnannguaq – Coaching & Mentoring, skal Kunden på ny bestille, og udfylde kortoplysningerne. Arnannguaq – Coaching & Mentoring bevarer ikke Kundens kortoplysninger. Ved for sen betaling pålægges for erhvervskunder 2% rente pr. påbegyndt måned samt et kompensationsbeløb og rykkergebyr. Ved for sen betaling pålægges for forbrugere renter i henhold til renteloven (nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8% pr. år) samt et rykkergebyr.

Ansvar
Ydelser eller produkter bruges på egen risiko. Kunden anerkender og accepterer, at Kunde ikke er garanteret at opnå specifikke, personlige, professionelle eller økonomiske resultater eller tjene nogen bestemt indkomst ved at købe et eller flere af dets ydelser eller produkter.

Arnannguaq – Coaching & Mentoring giver ingen løfter, erklæringer eller garantier vedrørende realiseringen af nogen mål, forhåbninger eller bestræbelser, Kunden måtte identificere eller vælge at forfølge under eller som et resultat af Kundens køb af et eller flere af Arnannguaq – Coaching & Mentoring ydelser eller produkter. Kunden accepterer at bruge et hvilket som helst af de købte ydelser eller produkter på egen risiko.

Kunden er eneansvarlig for eventuelle beslutninger og handlinger, der er et resultat af Kundens brug af ydelserne eller produkterne. Arnannguaq – Coaching & Mentoring yder ikke psykologisk, investerings- eller finansiel rådgivning. Derudover er Kunden eneansvarlig for at tage alle nødvendige handlinger for at sikre Kundens medicinske sikkerhed.

Fortrydelsesret
Reglerne i dette afsnit gælder alene for forbrugere. Handler kunden som erhvervsdrivende/erhvervskunde gælder reglerne om fortrydelsesret ikke.

Forbrugere har i henhold til forbrugeraftalelovens kapitel 4 ret til at fortryde et køb såfremt visse
betingelser er opfyldt.

Fysiske produkter
Der gives 14 dages fuld returret på fysiske varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt
eller fremgår af Kundens ordre. Den 14 dages periode starter den dag, hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder Kunden selv.
Ønske om fortrydelse skal meddeles os enten via vores mail kontakt@Arnannguaq-coaching.dk senest 14 dage efter leveringen og leverede produkter skal være os i hænde senest 14 dage efter vi er informeret om Kundens brug af fortrydelsesretten.

Tjenesteydelser
For tjenesteydelser løber fortrydelsesretten i 14 dage fra Kundens bestilling heraf – med mindre tjenesteydelsen afholdes inden de 14 dage er udløbet – i dette tilfælde ophører Kundens
fortrydelsesret, når tjenesteydelsen leveres.

Køb af tjenesteydelser og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt, er ikke omfattet af fortrydelsesretten, jf. forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 13. Det betyder, at der for sådanne produkter gælder ikke nogen fortrydelsesret, medmindre andet specifikt er aftalt.

Køb af forløb/kurser/abonnementer på sitet, hvor Kunden får direkte adgang til ellers lukkede
områder på sitet, er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret.

I henhold til forbrugeraftaleloven gælder den i loven fastsatte fortrydelsesret ikke ved tjenesteydelser, hvis udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelse/betalingen. Ved at acceptere de generelle handelsbetingelser godkender og accepterer Kunden derfor udtrykkeligt, at Kunden ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da produktet leveres straks efter betaling.

Afmelding
Reglerne i dette afsnit gælder alene for forbrugere.
En eventuel tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale vil ikke frigøre nogen af parterne fra de forpligtelser, der opstod inden et skriftligt varsel om tilbagetræden blev givet.

Som beskrevet under afsnittet “Indgåelse af aftale” er Kundens køb bindende for hele ordren, når der foreligger en accept. Ligeledes jf. afsnittet “Fortrydelsesret”, når Kundens tjenesteydelse leveres øjeblikkeligt efter bestilling, accepterer Kunden udtrykkeligt med sit køb, at Kunden ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da produktet leveres straks efter betaling, og servicen leveres inden
fortrydelsesfristen.

Ved tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale kan forbrugeren, jf. forbrugeraftalelovens § 25, pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Arnannguaq – Coaching & Mentoring ved aftalens start stiller hele det aftalte forløb til rådighed, vil det have undtagelsens karakter, at der kan blive tale om delvis tilbagebetaling for det aftalte forløb.

Leveres Kunden tjenesteydelse eller digitale produkt ikke øjeblikkeligt efter bestilling, gælder
følgende regler for afmelding:

Ved enhver afmelding, uanset tidspunkt, beregnes et gebyr på minimum 50% af kursusprisen, som fratrækkes det beløb, der refunderes i forbindelse med afmelding.
• Ved afmelding mindre end 14 dage til 1. kursusdag gives der ingen refusion, og Kunden accepterer at betale det samlede beløb for deltagelse i kurset, der er angivet på den faktura,
Kunden har modtaget.

1. kursusdag indtræffer samme dag, som Kunden modtager sit online/fysiske materiale eller en anden form for tjenesteydelse fra Arnannguaq – Coaching & Mentoring

Levering
Leveringstiden for fysiske ordre er typisk 7-14 hverdage. Digitale produkter leveres omgående. Varens stand ved returnering.
Kunden hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder, at Kunden må prøve varen på samme måde, som hvis Kunden handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at Kunden ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Arnannguaq – Coaching & Mentoring at vurdere varens stand.

Rettigheder og forpligtelser
Adgangen til digitale produkter er personlig og kan ikke overføres. Kunden modtager logininformationerne til sit medlemsområde via e-mail. Logininformationerne, der sendes i forbindelse med registrering (brugernavn, adgangskode osv.),
skal holdes hemmeligt af Kunden og ikke gøres tilgængelige for uautoriserede tredjeparter.

I tilfælde af, at tilgængelige fakta berettiger antagelsen om, at uautoriserede tredjeparter har tilegnet sig viden om Kundens logininformationer, bedes Kunden straks underrette Arnannguaq – Coaching & Mentoring så logininformationerne kan blokeres eller ændres.

Arnannguaq – Coaching & Mentoring kan blokere Kunden adgang midlertidigt eller permanent, hvis der foreligger specifikt bevis for, at Kunden overtræder eller har overtrådt disse forpligtelser, eller hvis Arnannguaq – Coaching & Mentoring har nogen anden legitim begrundelse for blokeringen.

Beslutningen om en blokering er taget under hensyntagen til Kundens legitime interesse. Der findes kun et krav om adgang, når betalingen er foretaget for det digitale produkt. Hvis Kunden har spørgsmål om brugen af de købte tjenester, eller hvis adgangen ikke fungerer, kan Kunden kontakte Arnannguaq – Coaching & Mentoring support (kontakt@arnannguaq-coaching.dk).

Kunden har ret til at downloade og/eller udskrive lyd-/video- og PDF-filer samt andre dokumenter kun til eget brug, forudsat at dette er muligt for det digitale produkt, Kunden har købt. Download og udskrivning af filer er kun tilladt inden for denne ramme. I denne henseende har Kunden også tilladelse til at få udskrevet med teknisk support fra en tredjeparter (f.eks. kopibutik).

I alle andre henseender er brugsrettighederne til filerne og dokumenterne forbeholdt Arnannguaq – Coaching & Mentoring. Dette betyder, at prøverne og dokumenterne og den viden, der gives, ikke er tilladt at stille til rådighed for tredjeparter, ikke gratis eller mod betaling.

Oprettelse af kopier af filer eller udskrifter til tredjepart; videregivelse eller videre sendelse af filer eller dokumenter til tredjepart eller enhver anden anvendelse til andre formål end til eget studieformål, hvad enten det er mod betaling eller gratis, under og efter afslutningen af kurset kræver udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Arnannguaq – Coaching & Mentoring

De mærker og logoer, der er vist på dokumenterne, er beskyttet under varemærkeloven. Kunden er forpligtet til kun at bruge de dokumenter og filer, der er tilgængelige for dig inden for det
anvendelsesområde, der udtrykkeligt er tilladt her eller i kraft af obligatoriske lovbestemte bestemmelser, selv uden samtykke fra Arnannguaq – Coaching & Mentoring, og ikke til at fremme uautoriseret brug af tredjeparter. Dette gælder også efter ophør af, tilbagetrækning fra eller annullering af deltagelsen.

Det er forbudt at lave optagelser af vores livevideoer, gruppeopkald eller andet indhold. Dette indhold er udelukkende tilgængeligt inden for det respektive program og må ikke opbevares eller bruges uden for dem.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til købelovens § 54 og § 83. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation. Reklamation vedrørende fejl og mangler skal meddeles til Arnannguaq – Coaching & Mentoring i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, medmindre andet er aftalt.

Reklamationsretten bortfalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet. Arnannguaq – Coaching & Mentoring dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang ved berettiget reklamation.

Ved returnering kontaktes virksomheden:
Arnannguaq – Coaching & Mentoring
Havnegade 29
5000 Odense C
kontakt@arnannguaq-coaching.dk
Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & privatlivspolitik
Arnannguaq – Coaching & Mentoring foretager registreringen af kundens personoplysninger med to formål: 1. At kunne levere varen til kunden og 2. At kunne sikre samarbejde deltagerne imellem (i form af eksempelvis Mindsetgruppen, ansvarlighedspartner eller workshops). Ved køb af forløb/ydelser, hvor samarbejde med andre deltagere forventes, kan det forekomme, at Kundens fulde navn, Kundens telefonnummer og Kundens e-mailadresse videregives til en tredjepart i form af andredeltagere.

Vi videresælger ikke personlige oplysninger, og Kunden kan til enhver tid få slettet sine oplysninger. Kunden er indforstået med, at coaching ikke omfatter psykoterapi, og hvis det er nødvendigt, vil Kunden blive henvist til professionel rådgivning inden for det område. Er Kunden i gang med et behandlingsforløb hos en anden behandler (psykolog, psykiater, hypnoterapeut o.l.), bedes Kunden informere Arnannguaq – Coaching & Mentoring om dette.

For at Kunden kan indgå aftale med Arnannguaq – Coaching & Mentoring, har vi brug for følgende oplysninger:
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail-adresse
– Eventuelt CVR-nr.

Personoplysningerne registreres hos Arnannguaq – Coaching & Mentoring og kan opbevares i op til fem eller ti år.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af Kunden udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Arnannguaq – Coaching & Mentoring har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Arnannguaq – Coaching & Mentoring: Arnannguaq Filemonsen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Som registreret hos Arnannguaq – Coaching & Mentoring har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om sig. Disse rettigheder har Kunden efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@arnannguaq-coaching.dk

Cookies
www.Arnannguaq-coaching.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer.
Log-statistik Vi bruger en log-statistik på www.arnannguaq-coaching.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Arnannguaq – Coaching & Mentoring hjemmeside.

Klagemuligheder
Klager over produkter kan sendes til:
kontakt@arnannguaq-coaching.dk